Πλουσιά ή Πλούσια δάσος

Image

Κρατικό δάσος έκτασης 459 εκταρίων (3.430 σκαλών) στην επαρχία Αμμοχώστου, μεταξύ των χωριών Άγιος Ανδρόνικος (Τοπτσιού Κιογιού) και Άγιος Ιάκωβος. Περιβάλλεται από τα επίσης κρατικά δάση Σταλός, Καντάρα, Μέλεια και Ασπροβίκλα. Από διοικητικής απόψεως το δάσος Πλούσια περιλαμβάνεται στην έκταση του χωριού Άγιος Ανδρόνικος (Τοπτσιού Κιογιού).

 

Το ανάγλυφο στην περιοχή του δάσους έχει μια κλίση από τα βόρεια προς τα νότια. Το υψόμετρο από τα 180 μέτρα κοντά στα βόρειά του όρια μειώνεται στα 90 μέτρα κοντά στα νότιά του όρια. Από γεωλογικής απόψεως, το δάσος βρίσκεται πάνω στις προσχώσεις των αναβαθμίδων και τις αποθέσεις του φλύσχη της Κυθρέας. Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν ξερορεντζίνες. Η μέση ετήσια βροχόπτωση που δέχεται το δάσος κυμαίνεται μεταξύ 450 και 500 χιλιοστομέτρων.

 

Κυριότερα είδη βλάστησης στο δάσος είναι χαρουπιές, ελιές, ελάχιστα πεύκα, σχινιές, θρουμπιά, μαζ'ιές.