Σωφρόνιος ιερομόναχος

Αντιγραφέας χειρογράφων, πιθανόν μοναχός στο μοναστήρι του Κύκκου. Του Σωφρονίου αυτού σώζεται ένα χειρόγραφο στο πατριαρχείο Ιεροσολύμων με τον αρ. 328 που περιέχει την ιστορία της εικόνας της Παναγίας του Κύκκου. Ο Σωφρόνιος αντέγραψε την ιστορία αυτή με εντολή του ηγουμένου του Κύκκου Μελετίου, το 1695.