Ταφούρ Πέτρος Pero Tafur

Μεσαιωνικός Ισπανός ταξιδιώτης που επεσκέφθη την Κύπρο το 1435 και αργότερα, μέχρι το 1439 (περίοδος Φραγκοκρατίας, επί βασιλείας του Ιωάννη Β). Μάλιστα το 1437 ο Πέτρος (ή Πέρο) Ταφούρ ανέλαβε και μια αποστολή, ως πρέσβης του βασιλιά της Κύπρου, προς τον σουλτάνο του Καΐρου.

 

Σώζονται κείμενα του Ταφούρ, που πρωτοεκδόθηκαν στη Μαδρίτη το 1871, βασισμένα σε χειρόγραφο του 18ου αιώνα που, φυσικά, ήταν αντίγραφο του πρωτοτύπου. Στα κείμενά του αυτά ο Ταφούρ αναφέρεται και στη μεσαιωνική Κύπρο, ιδίως δε αφηγείται γεγονότα του βασιλείου κατά την περίοδο που ο ίδιος βρέθηκε στο νησί, δηλαδή κατά το 1435-1439. Τα σχετικά με την Κύπρο αυτά κείμενα παρέθεσε στην αγγλική ο C. D. Cobham (Excerpta Cypria, 1908, pp. 31-34). Αυτά αποτελούν πηγή πληροφοριών για τα χρόνια εκείνα.