Αμάτι Φραγκίσκος Amadi Francesco

Image

Ιταλοκύπριος λόγιος του 16ου αιώνα. Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς γεννήθηκε. Πέθανε το 1565 ή, πιθανότερο, το 1566. Είναι γνωστός κυρίως από το ιστορικό-χρονογραφικό του έργο Χρονικό της Κύπρου του οποίου ήταν κτήτορας (ιδιοκτήτης) και πιθανώς και ο συγγραφέας. Το έργο του αυτό αναφέρεται στην περίοδο της Φραγκοκρατίας στην Κύπρο και συγκεκριμένα καλύπτει την περίοδο 1190-1441. Αποτελεί το έργο του πιστή σχεδόν αλλά έμμεση αντιγραφή του Χρονικού του Κυπρίου μεσαιωνικού χρονογράφου Λεοντίου Μαχαιρά ή, πιο πιθανό, των πηγών που χρησιμοποίησε ο Μαχαιράς. Ειδικά για την περίοδο 1218-1243 ο Φραγκίσκος Αμάτι μεταφράζει την Ιστορία του Φιλίππου ντε Νοβάρ (Philip de Novare).

 

Γνωστή έκδοση του έργου του Αμάτι είναι εκείνη που έγινε στο Παρίσι στα 1891-1893 από τον Rene de Mas Latrie, o οποίος περιλαμβάνει και το περί Κύπρου έργο του Στραμβάλδι*, υπό τον τίτλο Chroniques d’ Amadi et de Strambaldi.