Μασιώ Γκιγιώμ ντε Guillaume de Machaut

Image

Γάλλος λόγιος και ποιητής του 14ου αιώνα. Γεννήθηκε κατά τα τέλη του 13ου αιώνα και πέθανε το 1377. Ένα από τα ποιήματά του, το εκτενές επικό La prise d’ Alexandrie, βασίζεται σε ιστορικά γεγονότα της εποχής του, πρωταγωνιστής των οποίων είναι ο βασιλιάς της Κύπρου Πέτρος Α΄ * (1359-1369).

 

Παρά το ότι ο Γκιγιώμ ντε Μασιώ δεν φαίνεται να είχε επισκεφθεί ποτέ την Κύπρο, και παρά το ότι σε μερικές περιπτώσεις κάνει μυθολογία (όπως ο μυθολογικός πρόλογός του για τη γέννηση του βασιλιά Πέτρου), ωστόσο βασίζεται σε γεγονότα που πληροφορήθηκε από έγκυρες πηγές. Το έργο του αυτό αποτελεί μια από τις κύριες πηγές για τη ζωή και δράση του Πέτρου Α΄, του σημαντικότερου από τους Λουζινιανούς βασιλιάδες της μεσαιωνικής Κύπρου.