Μπαουμγκάρτεν Μάρτιν φον Martin von Baumgarten

Image

Τυρολέζος περιηγητής. Γεννήθηκε στο Kufstein το 1473 και πέθανε εκεί το 1535. Επιστρέφοντας στην Ευρώπη από ταξίδι προσκυνήματος στους Αγίους Τόπους και στο Σινά, ο Μάρτιν φον Μπαουμγκάρτεν πέρασε και από την Κύπρο όπου παρέμεινε από τις 8 Φεβρουαρίου μέχρι τις 28 Μαρτίου του 1508. Στο ταξιδιωτικό του έργο με τίτλο Travels (Ταξίδια) περιλαμβάνει και εντυπώσεις του από την Κύπρο. Το έργο του αυτό εξεδόθη στη λατινική το 1594 (στη Νυρεμβέργη) και στην αγγλική στο Λονδίνο το 1704-1752. Το απόσπασμα των εντυπώσεών του για την Κύπρο περιέλαβε ο C.D. Cobham στο δικό του έργο Excerpta Cypria (1908, pp. 54-55).

 

Ο περιηγητής αυτός γνώρισε την Κύπρο όταν βρισκόταν υπό την κυριαρχία των Βενετών, δίνει δε σημαντικές πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε στο νησί, τη βαριά φορολογία, τα προϊόντα, την κατάσταση των πόλεων. Αν και έχει σοβαρές ανακρίβειες (λ.χ. τις Σαλίνες [=Λάρνακα] θεωρεί ως Σαλαμίνα), ωστόσο δίνει και χρήσιμα στοιχεία. Επεσκέφθη τις Σαλίνες, την πρωτεύουσα Λευκωσία, την Πάφο και άλλα μέρη του νησιού. Για τους κατοίκους του νησιού, γράφει χαρακτηριστικά ότι αυτοί ήσαν δούλοι της Βενετίας και υποχρεωμένοι να δίνουν το ένα τρίτο των εσόδων τους από το σιτάρι, το κρασί, το ελαιόλαδο, τα ζώα και από όλα τα άλλα προϊόντα. Ακόμη, κάθε άνδρας ήταν υποχρεωμένος να εργάζεται δυο μέρες κάθε εβδομάδα για λογαριασμό των Βενετών, σε οποιαδήποτε εργασία και να τον διέτασσαν, έτσι που όλοι ζούσαν υπό εντελώς ανυπόφορες συνθήκες.