Αθανάσιος ο Σελευκείας

Γεννήθηκε στη Λευκωσία στα τέλη του 18ου αιώνα και διετέλεσε επίσκοπος Σελευκείας. Διέπρεψε ως μουσικός. Ερμήνευσε το αργό και σύντομο Ειρμολόγιον των Καταβασιών.