Τιμαγόρας

Όνομα Κυπρίων της Αρχαιότητας, το οποίο έχει σωθεί σε συλλαβικές και αλφαβητικές επιγραφές. Το όνομα αυτό φαίνεται ότι συνηθιζόταν περισσότερο στη δυτική Κύπρο, αφού από τις πέντε επιγραφές, στις οποίες συναντάται, οι δυο προέρχονται από το Μάριον, η μια από την Παλαίπαφο και η τέταρτη από την Αμαργέτη (Πάφου) ενώ μόνο η μια προέρχεται από το Κούριον. Οι τέσσερις επιγραφές στις οποίες αναφέρεται το όνομα του Τιμαγόρα είναι αναθηματικές σε θεούς, ενώ η πέμπτη, που αναφέρει τον Τιμαγόρα τον χαλκέα (από το Μάριον), είναι γραμμένη σε επιτύμβια στήλη.