Βασιλείδης

Ανύπαρκτος στρατηγός που παλαιότεροι ιστορικοί υποστήριξαν ότι έδρασε στην Κύπρο το 203 π.Χ., επί Αντιόχου του Μεγάλου. Η σύγχυση οφειλόταν σε κακή ανάγνωση αρχαίας επιγραφής.