Τορνάρηδες

Άλλη ονομασία του χωριού Κάτω Πλάτρες. Για την ονομασία αυτή και για άλλα στοιχεία, βλέπε λήμμα Πλάτρες.