Τρασιλούα

Image

Λέγεται και τρασ’ιλούιν (το) ή και τρασ’ίλιν (το). Πρόκειται για τρία είδη πουλιών, όλα της οικογένειας Alaudidae, που απαντώνται στην Κύπρο.

 

1. Lullula arborea: Ενδημικό πουλί της Κύπρου, που όμως απαντάται και σαν σπάνιος επισκέπτης κατά τις περιόδους των μεταναστεύσεων. Έχει χρώμα ανοικτό καφέ με μαυριδερές ραβδώσεις στο άνω μέρος του κορμού, ενώ το κάτω μέρος είναι ασπρόγκριζο με ελαφρά καφέ στίγματα. Η κοντή μαύρη ουρά του καταλήγει σε άσπρα στίγματα που φαίνονται μόνο όταν το πουλί πετά. Το αρσενικό φέρει μικρό λοφίο στην κεφαλή που το ανασηκώνει μόνο όταν ενοχληθεί. Εκτός από την Κύπρο, απαντάται και στην κεντρική και νότια Ευρώπη, στις παραμεσόγειες χώρες και στη Μέση Ανατολή. Το μέγεθός του φθάνει τα 15 εκατοστόμετρα.

 

Οι επισκέπτες του ιδίου είδους περνούν από την Κύπρο το καλοκαίρι και φωλιάζουν μόνο στην οροσειρά του Τροόδους, σε υψόμετρο πάνω από 600 μέτρα. Η τρασ’ιλούα διαχειμάζει όμως στις πεδιάδες, μέχρι και τις παραλίες, όπου κι απαντάται σε μικρά σμήνη μέχρι και 20 πουλιών μαζί.

 

2. Calandrella  cinerea: Πουλί που επισκέπτεται την Κύπρο την άνοιξη για να γεννήσει και να παραμείνει και το καλοκαίρι.  Όμως δύο, ίσως και τρία, υποείδη περνούν απλώς από την Κύπρο όταν μεταναστεύουν. Το υποείδος που παραμένει για να γεννήσει είναι το Calandrella cinerea  brachydactyla (Leisler), του οποίου αυγά που είχαν βρεθεί τον Απρίλιο του 1929 ελέγχθηκαν τότε από τον βιολόγο F.R. Jourdain που βρήκε ότι ανήκαν στο υποείδος αυτό.

 

Τα άλλα γνωστά υποείδη που περνούν από την Κύπρο όταν μεταναστεύουν, είναι:

 

Calandrella cinerea hermonesis۠ ένα τέτοιο πουλί είχε σκοτωθεί τον Απρίλιο του 1929 και από τότε είχε αναγνωριστεί ότι ανήκε στο υποείδος αυτό.

 

Calandrella cinerea longipenniς۠  ένα πουλί πάλι είχε σκοτωθεί το 1929 στην παραλία κοντά στο Κίτι κι είχε αναγνωριστεί από τότε. Το υποείδος αυτό απαντάται ολόχρονα στις ακτές της βόρειας Αφρικής και στη Μέση κι Εγγύς Ανατολή.

 

Το χρώμα της τρασ'ιλούας C. cinerea είναι ανοικτό καφέ στη ράχη και στην ουρά, ασπρειδερό στον λαιμό και στην κοιλιά, έχει δε και δυο μαύρα φτερά στα πλευρά της ουράς. Στο άνω μέρος του στήθους έχει δυο μικρά αλλά ευδιάκριτα μαύρα στίγματα. Φωλιάζει στο έδαφος και γεννά 3-5 αυγά. Το μέγεθός της φθάνει τα 14 εκατοστόμετρα. Κατά την εποχή της μετανάστευσης, ιδίως την άνοιξη, απαντάται συνήθως κοντά στις παραλίες, σε σμήνη μέχρι και 50 πουλιών.

 

3. Calandrella rufescens. Η τρασ’ιλούα αυτή διαφέρει από την C. cinerea γιατί δεν έχει τα μαύρα στίγματα στο άνω μέρος του στήθους αλλά καφέ ραβδώσεις. Επίσης τα εξωτερικά φτερά της ουράς της φαίνονται πολύ ασπριδερό όταν πετά. Επισκέπτεται την Κύπρο όταν μεταναστεύει, ιδίως την άνοιξη, σε πολύ μικρούς αριθμούς, μαζί με την C. cinerea. Ωστόσο δεν παρατηρήθηκε να έχει γεννήσει ποτέ στην Κύπρο. Φωλιάζει στο έδαφος, σε χώρες της βόρειας Αφρικής και της Εγγύς και Μέσης Ανατολής. Το μέγεθός της φθάνει τα 14 εκατοστόμετρα.

Φώτο Γκάλερι

Image