Αθλητικά σωματεία

Για την ανάπτυξη των διαφόρων αθλημάτων στην Κύπρο υπάρχουν δεκάδες αθλητικά σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι, ομοσπονδίες κ.ά., τόσο στα αστικά κέντρα, όσο και στην ύπαιθρο. Η «Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια» κάνει αναφορά σε όλα. Σωματεία που έχουν κάποια ιδιαίτερη προσφορά, καλύπτονται σε αυτοτελή λήμματα. Για τα υπόλοιπα γίνεται αναφορά στα πλαίσια γενικότερων λημμάτων, που αφορούν επί μέρους τομείς του αθλητισμού. Π.χ. από τα ποδοσφαιρικά σωματεία δίνονται σε αυτοτελή λήμματα όσα αγωνίστηκαν ή αγωνίζονται στο πρωτάθλημα Α' κατηγορίας. Τα υπόλοιπα περιλαμβάνονται στο λήμμα ποδόσφαιρο. Τα αυτοτελή λήμματα αναπτύσσονται στην ολόγραφη ονομασία του σωματείου και όχι στα αρχικά της.