Φαρνάκη

Μυθικό πρόσωπο της Αρχαιότητας που αναφέρεται ως μητέρα του Κινύρα*. Σύμφωνα με όσα γράφει ο Απολλόδωρος στη Βιβλιοθήκη του (3.14. 3), η Φαρνάκη ήταν κόρη του βασιλιά των Υριέων Μεγασσάρη και σύζυγος του βασιλιά της Κιλικίας Σάνδοκου. Από τον Σάνδοκο και τη Φαρνάκη γεννήθηκε ο βασιλιάς της Κύπρου και αρχιερέας της Παφίας Αφροδίτης Κινύρας.