Σαλαμίνος

Αναφέρεται από τον Μαλάλα αλλά και τον Λιβάνιο, στον Ἀντιοχικόν λόγο του, ως βασιλιάς των Κυπρίων, σε ακαθόριστο χρόνο. Συγκεκριμένα ο Λιβάνιος κάνει λόγο για την Αμυκή* (άλλως Κιττία) που, κατά μια μυθολογική παράδοση, παντρεύτηκε τον Κάσο, γιο του Ινάχου, και μαζί του πήγε στη Συρία ακολουθούμενη από πολλούς Κυπρίους ۠ απόγονοι αυτών των Κυπρίων της Συρίας πήραν μέρος στην ίδρυση της φημισμένης πόλης Αντιόχειας της επί του Ορόντου.

 

Η Αμυκή θεωρείται ως η προσωποποίηση της πεδιάδας Αμκ της Συρίας, κι αναφέρεται ότι ήταν κόρη  του Σαλαμίνου, βασιλιά της Κύπρου. Ο Σαλαμίνος αυτός είναι μυθολογικό πρόσωπο και δεν υπάρχουν περί αυτού σαφέστερα στοιχεία.