Μεττήνος

Μυθικό πρόσωπο της Αρχαιότητας. Σύμφωνα προς τον Ιώσηπο (Κατ' Ἀπίωνος, 1,125.18) ο Μεττήνος ήταν βασιλιάς της Τύρου, στη Φοινίκη, και πατέρας του Πυγμαλίωνος*. Πολλές αρχαίες πηγές θεωρούν τον Πυγμαλίωνα βασιλιά της Κύπρου, ιδρυτή κυπριακών πόλεων κ.ά.