Φετχί Αχμέτ πασάς Ahmed Fethi

Image

Τούρκος υπουργός Εμπορίου (1840) επί σουλτάνου Αβδούλ Μετζίτ (1839-61), ο οποίος γνωρίστηκε στο Παρίσι και συνδέθηκε με στενή φιλία με τον εξόριστο από την εποχή των σφαγών της 9ης Ιουλίου 1821 έξαρχο της αρχιεπισκοπής Κύπρου Ιωαννίκιο. Ο Φετχί, μαζί με τον Ρεσίτ πασά, βοήθησαν τον Ιωαννίκιο να επανέλθει το 1839 στην Κύπρο και μάλιστα να παίρνει επίδομα από την τοπική διοίκηση του νησιού 1.000 γροσιών τον μήνα. Την επόμενη χρονιά οι δυο ισχυροί φίλοι και προστάτες του Ιωαννικίου τον βοήθησαν να ανέλθει στο αρχιεπισκοπικό αξίωμα. (Βλέπε λήμμα Ιωαννίκιος αρχιεπίσκοπος). Αναφέρεται ότι τον Ιωαννίκιο πρότειναν ως αρχιεπίσκοπο δυο Κύπριοι πρόκριτοι, αντίπαλοι του αρχιεπισκόπου Παναρέτου*, οι οποίοι είχαν μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη και είχαν ζητήσει την παύση του Παναρέτου. Με την υποστήριξη των δυο ισχυρών προστατών του Ιωαννικίου, εκδόθηκε σουλτανική διαταγή για την παύση του Παναρέτου και βεράτιο για την ανάρρηση του Ιωαννικίου στο αρχιεπισκοπικό αξίωμα.