Αιγίδιν

Image

Αρχαία πόλη που, κατά τον αρχιμανδρίτη Κυπριανό (Ιστορία Χρονολογική της Νήσου Κύπρου, Βενετία 1788, σ. 38), «ἦτον χώρα μεγάλη προς βορέαν παραθαλάσσιος, πλησίον τῆς Κυρηνίας˙ ἐλέγετο χωρίον τέμπλον. Ἲσως νά εἶναι ἐκεῑνο, ὁποῦ λέγεται ἃγιος Ἐπιφάνειος».

 

Σε παλαιούς χάρτες βρίσκονται, στην περιοχή, σημειωμένοι οι οικισμοί C. Pifani και Agidos.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια