Επίδαυρον Epidaurum

Image

Ο Λατίνος συγγραφέας Πλίνιος, στο έργο του Naturalis Historia (5,130), αναφέρει ότι υπήρχαν στην εποχή του 15 πόλεις στην Κύπρο, που τις κατονομάζει. Μεταξύ αυτών, και μια πόλη με την ονομασία Επίδαυρον.

 

Δεν υπάρχει καμιά άλλη φιλολογική ή ανασκαφική μαρτυρία για ύπαρξη στην Κύπρο, κατά την Αρχαιότητα, πόλεως με την ονομασία αυτή. Ο Σίμος Μενάρδος τοποθέτησε την πόλη στην περιοχή του σημερινού χωριού Πιτταρκού ή Πιταργού της επαρχίας Πάφου, επί της δυτικής όχθης του ποταμού της Έζουσας. Ο Μενάρδος βασίστηκε στην ετυμολογία του ονόματος του χωριού αυτού, που το θεωρεί ως προερχόμενο από την ονομασία Επίδαυρος. Τούτο όμως δεν αποτελεί επαρκή απόδειξη για ύπαρξη εκεί της αρχαίας πόλεως Επίδαυρον.