Αλαμάνον

Mε το όνομα αυτό μερικοί παλαιοί χάρτες της Κύπρου σημειώνουν την ύπαρξη οικισμού στην περιοχή όπου σήμερα βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου. Ο οικισμός σημειώνεται παράλληλα προς το (ευρισκόμενο σε αρκετή απόσταση) χωριό Αλαμινός, που επίσης φαίνεται σημειωμένο στους ίδιους χάρτες, συνεπώς λανθασμένα μερικοί συνέδεσαν το Αλαμάνον με την Αλαμινό.

 

Ο οικισμός, κοντά στη θάλασσα, σημειώνεται ως Alomano στον χάρτη του Abraham Ortelius, του 1573.