Τέμβρος

Image

Αρχαία κυπριακή πόλη που ταυτίζεται με το σημερινό χωριό Τεμπριά του διαμερίσματος Σολέας της Λευκωσίας. Η Τέμβρος αναφέρεται μόνο από τον συγγραφέα του 5ου αιώνα μ.Χ. Στέφανο Βυζάντιο, ο οποίος παρέχει και την πληροφορία ότι στην πόλη αυτή λατρευόταν ο Υλάτης Απόλλων.

Συγκεκριμένα ο Στέφανος Βυζάντιος αναφέρει ότι ο θεός Απόλλων λατρευόταν με το επίθετο Υλάτης στις κυπριακές πόλεις Κούριον, Αμαμασσόν, Ερύσθειαν και Τέμβρον. 

Ο κάτοικος της πόλης λεγόταν Τέμβριος.

 Πάντως μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί στοιχεία ανασκαφικά που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της αρχαίας αυτής πόλης και την ακριβή τοποθεσία της. Η ταύτισή της με το χωριό Τεμπριά έγινε μόνο με βάση τη γλωσσολογική ομοιότητα των δυο ονομασιών.

 

Εάν πράγματι υπήρξε τέτοια αρχαία πόλη στην Κύπρο, θα πρέπει να ήταν μικρή και ασήμαντη, γι’ αυτό κι ελλείπουν περισσότερες φιλολογικές αναφορές σ' αυτήν.