Κουριάς

Image

Αρχαίος τύπος ονομασίας της πόλης του Κουρίου, που απαντάται σε σύγγραμμα του Λατίνου συγγραφέα Πλίνιου. Ο Πλίνιος (Naturalis Historia, 5, 130) αναφέρει 15 πόλεις της Κύπρου, μεταξύ των οποίων και την Κουριάδα (Curias).

 

Στις αρχαίες ελληνικές πηγές η πόλη αναφέρεται πάντοτε ως Κούριον (το), ενώ Κουριάς αναφέρεται η περιοχή του και Κουριάς άκρα το ακρωτήρι Ζευγάρι.

 

Πηγή: 

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια