Λάρα

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται πια, επιζεί όμως ως τοπωνύμιο στην επαρχία Πάφου. Ο οικισμός βρισκόταν στην περιοχή όπου η σημερινή μικρή χερσόνησος Λάρα

Στην πραγματικότητα η αρχική ονομασία του οικισμού ήταν Αρά. Σε παλαιούς χάρτες (όπως εκείνος του Abraham Ortelius του 1573 αλλά και σε άλλους μεταγενέστερους, του 17ου αιώνα), ο οικισμός βρίσκεται σημειωμένος ως Ara. Με το άρθρο όμως, κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, ο οικισμός λεγόταν L΄ Ara, απ’ όπου και η τελική ονομασία Λάρα.

 

Στον παραθαλάσσιο αυτό οικισμό της επαρχίας Πάφου είχαν επιχειρήσει ν’ αποβιβαστούν Τούρκοι εισβολείς το 1570. Ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός γράφει σχετικά ότι ο αρχηγός των ναυτικών δυνάμεων των Τούρκων Πιαλή πασάς, τῇ 20 Ἰουνίου ἔστειλεν ἓξη γαλεόττας διά νά ἐξανοίξουν [=μαζέψουν πληροφορίες], καί ἄραξαν εἰς χωρίον Λ΄ Ἄραν πλησίον τῆς Ἀλεξανδρέττας. Εὔγησαν ἔξω οἱ Τοῦρκοι, ἐκατεδίωξαν τινάς βοσκούς. Εἰκοσιεννέα ὃμως ἐκεῖ φύλακες στρατιῶται ὣρμησαν κατ’ αὐτῶν, καί θανατώσαντες ὄχι ὀλίγους, τούς λοιπούς ἠνάγκασαν νά ἔμβουν εἰς τάς γαλέρας των, καί δύο ἤ τρεῖς ἐκράτησαν. Καί ὁ καπετάνος ἐλθών εἰς Λευκοσίαν, ἔφερε τάς κεφαλάς ἐκείνων καί τούς αἰχμαλωτισθέντας καί ἐλπίζων βραβεῖον ἀπό τόν Τοποτηρητήν Δάνδολον οὐδέν ἔλαβε, καί ἀπῆλθε λυπούμενος.

 

Σύμφωνα προς άλλες (μεσαιωνικές) πηγές, τους Τούρκους που είχαν αποβιβαστεί στη Λάρα κι ανέρχονταν σε 1.000 περίπου, αντιμετώπισαν με επιτυχία 40 περίπου υπερασπιστές της περιοχής, μ’ επικεφαλής τον καπετάνιο της Πάφου Πέτρο Ρονδάκχη και τον Μάρκο Αντώνιο Κυριελέησον. Ο τελευταίος σκοτώθηκε εκεί.

 

Ο οικισμός υφίστατο κατά τα Βυζαντινά χρόνια, επιβίωσε κατά τις περιόδους της Φραγκοκρατίας και της Βενετοκρατίας, τελικά δε εγκαταλείφθηκε και διαλύθηκε, άγνωστο για ποια αιτία και πότε ακριβώς, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.

 

Μεσαιωνικός οικισμός με την ονομασία Αρά υφίστατο και στα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Λευκωσίας.