Βοόσουρα

Image

Αρχαία πόλη της Κύπρου, παράλιος ή αρκετά κοντά στη θάλασσα, κάπου μεταξύ Λεμεσού και Πάφου. Την αναφέρει ο Στράβων στη γεωγραφική περιγραφή της Κύπρου, όπου γράφει σχετικά: «Εἶτα πόλις Κούριον ὃρμον ἒχουσα, Ἀργείων κτίσμα [...] εἶτα Τρήτα καί Βοόσουρα καί Παλαίπαφος, ὃσον ἐν δέκα σταδίοις ὑπέρ τῆς θαλάττης ἱδρυμένη...»

 

Συνεπώς, κατά τον Στράβωνα, μεταξύ Κουρίου και Παλαιπάφου (σημερινά Κούκλια) υπήρχαν δυο ακόμη πόλεις, η Τρήτα και η Βοόσουρα. Η Τρήτα μπορεί να τοποθετηθεί στην περιοχή του ακρωτηρίου Δρέπανου (γνωστού και ως Άσπρου) το οποίο αναφέρεται στον Σταδιασμόν (4ος μ.Χ. αι.) με την ονομασία Τρῆτοι. Έτσι η πόλη Βοόσουρα πρέπει να τοποθετηθεί ακόμη δυτικότερα.

 

Ο Ι. Συκουτρής αναφέρει ότι η πόλη Τρήτα σχετίζεται προς το σημερινό χωριό Αλέκτορα, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση όμως. Κι ο Αθ. Σακελλάριος στα Κυπριακά του γράφει ότι η αρχαία Βοόσουρα είναι το σημερινό χωριό Πισσούρι, που το συσχετίζει μάλιστα και ετυμολογικά, ως όνομα προερχόμενο από το όνομα της αρχαίας πόλης (Βοόσουρα -Βύσουρα - Βυσούρι - Πυσούρι). Η γλωσσολογική αυτή σύνδεση της αρχαίας πόλης με το σημερινό χωριό δεν γίνεται σήμερα αποδεκτή, αν και δεν αποκλείεται η Βοόσουρα να βρισκόταν κάπου στην περιοχή του Πισσουρίου, του οποίου η ονομασία προέρχεται μάλλον από την λέξη πίσσα. Μια άλλη άποψη υποστηρίζει ότι πιθανώς η αρχική ονομασία της πόλης ήταν Βούρα, ονομασία πόλης της Πελοποννήσου από όπου Αχαιοί άποικοι είχαν έλθει στην Κύπρο. Για το σκεπτικό αυτό και το συλλογισμό, βλέπε λήμμα Ώλενος.

 

Η πόλη Βοόσουρα δεν φαίνεται να ήταν σημαντική κυπριακή πόλη, γι’ αυτό και δεν αναφέρεται στα αρχαία φιλολογικά κείμενα. Η αρχαιολογική σκαπάνη δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την ύπαρξη και την ακριβή τοποθεσία της.