Μελίσσαγρος

Image

Τοποθεσία στη χερσόνησο της Καρπασίας, περιοχή Ριζοκαρπάσου, στην οποία αναφέρεται ότι μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα ή και τις αρχές του 20ού, υφίστατο μικρός ομώνυμος οικισμός.

 

Ο οικισμός ευρίσκεται εξ άλλου σημειωμένος σε χάρτες της Κύπρου του τέλους του 19ου αιώνα, ως Melissagros.

 

Η ονομασία του είναι σύνθετη, από τις λέξεις μελίσσι και αγρός, και υποδηλώνει προφανώς τοποθεσία στην οποία εκτρέφονταν μελίσσια.

 

Ο οικισμός, που δεν υπήρξε ποτέ σημαντικός, διαλύθηκε κατά τις αρχές του 20ού αιώνα.