Αμαθουσία

Image

Αρχαία ονομασία της Κύπρου, κατά τον Στέφανο Βυζάντιο (στη λέξη Κύπρος), που προήλθε από τη λατρεία της θεάς Αφροδίτης στην κυπριακή πόλη Αμαθούντα. Για τον ίδιο λόγο η θεά Αφροδίτη ονομάστηκε επίσης Αμαθουσία.