Πολέμιν

Πιθανός μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Δεν ευρίσκεται σημειωμένος στους παλαιούς χάρτες της Κύπρου και ούτε αναφέρεται στις υπάρχουσες πηγές. Τοπική όμως παράδοση στην περιοχή των χωριών Κοιλάνι και Όμοδος της επαρχίας Λεμεσού, ομιλεί για ύπαρξη κάποτε ενός τέτοιου οικισμού κάπου στην περιοχή των δύο γειτονικών αυτών χωριών.

 

Σύμφωνα προς την παράδοση, όταν το 1191 ο βασιλιάς της Αγγλίας Ριχάρδος Α' ο Λεοντόκαρδος εισέβαλε στην Κύπρο και νίκησε στη Λεμεσό τον Ισαάκιο Κομνηνό, ο δεύτερος διέφυγε στο Κοιλάνι και ο Ριχάρδος τον καταδίωξε ως εκεί, οπότε έγινε και νέα αναμέτρηση των δύο στην τοποθεσία Πολέμιν. Μάλιστα η ονομασία Πολέμιν θεωρήθηκε ότι προήλθε ακριβώς επειδή εκεί έγινε «πόλεμος», δηλαδή η σύγκρουση Ριχάρδου και Ισαακίου.

 

Ωστόσο το πιθανότερο είναι ο παλαιός οικισμός της περιοχής να είχε πάρει το όνομα αυτό ήδη από τα Βυζαντινά Χρόνια, και να ήταν όνομα αγιολογικό: το όνομα του τοπικού αγίου Πολεμίου, από όπου, πιθανότατα, και το όνομα του χωριού Πολέμι της επαρχίας Πάφου. Τον άγιο Πολέμιον αναφέρει ο μεσαιωνικός χρονικογράφος Λεόντιος Μαχαιράς, ως ένα των 300 ξένων αγίων που ήλθαν στην Κύπρο και ασκήτευσαν σε διάφορες περιοχές του νησιού. Κατά τον Μαχαιρά, ο άγιος Πολέμιος ασκήτευσε κάπου στην περιοχή της Μόρφου.