Σφήκεια

Ένα από τα πολλά ονόματα με τα οποία αναφέρεται η Κύπρος στις φιλολογικές πηγές της Αρχαιότητας. Το όνομα αυτό απαντάται στα έργα του Στέφανου Βυζάντιου, του Ευστάθιου, του Νόννου και του Τζέτζη, μερικοί από τους οποίους αντλούν την πληροφορία από παλαιότερους συγγραφείς, όπως ο Φιλοστέφανος, ο Λυκόφρων και ο Διονύσιος ο Περιηγητής. Ο Νόννος ονομάζει την Κύπρο «Σφήκειαν ἁλίκτυπον» (θαλασσόδαρτη), ενώ στο έργο του Φιλοστέφανου «Περί Κύπρου» αναφέρεται ότι η Κύπρος ονομάστηκε Σφήκεια από τους ανθρώπους που την κατοίκησαν και λέγονταν Σφήκες. Είναι πολύ πιθανόν το όνομα αυτό να δόθηκε στο νησί από τα ομώνυμα έντομα που αφθονούσαν σ' αυτό. Κατά τον Στέφανο Βυζάντιο «Σφήκεια» υπήρχε και στην Εύβοια.