Αμαμασσός

Image

Αρχαία πόλη της Κύπρου. Μαρτυρείται μόνο σε αρχαίες φιλολογικές πηγές. Ο Στέφανος Βυζάντιος αναφέρει ότι ο θεός Απόλλων λατρευόταν με το επίθετο Υλάτης στις κυπριακές πόλεις Κούριον, Αμαμασσόν, Ερύσθειαν και Τέμβρον. Για τις τρεις τελευταίες πόλεις δεν υπάρχουν, μέχρι σήμερα, οποιαδήποτε σχετικά με αυτές αρχαιολογικά ευρήματα που να βοηθούν στη γεωγραφική τους τοποθέτηση. Μερικοί επιστήμονες και ερευνητές, κάνοντας μόνο υποθέσεις, ταύτισαν την πόλη Τέμβρον με το σημερινό χωριό Τεμπριά, στην περιοχή Σολιάς. Έκαναν επίσης την υπόθεση ότι η Αμαμασσός ή η Ερύσθεια πιθανόν να βρισκόταν στην περιοχή του σημερινού χωριού Δρύμου της επαρχίας Πάφου, επειδή στην περιοχή του χωριού αυτού βρέθηκαν αρχαίες επιγραφές στις οποίες ο θεός Απόλλων απαντάται με το επίθετο Υλάτης.