Τριαχίδες

Ονομασία παλαιού οικισμού της Κύπρου, που μαρτυρείται σε παλαιό αγιολογικό κείμενο. Ο οικισμός αυτός υφίστατο κατά τα πρώτα Βυζαντινά χρόνια, και βρισκόταν κάπου κοντά στην πόλη Κωνσταντία (πρώην Σαλαμίνα), πρωτεύουσα τότε της Κύπρου.