Λινίδια

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Τον αναφέρει ο Λεόντιος Μαχαιράς (Χρονικόν, παρ. 672), γράφοντας ότι βρισκόταν στην παραλιακή περιοχή της Αυδήμου (κόλπος της Επισκοπής) όπου αποβιβάστηκαν οι Μαμελούκοι της Αιγύπτου όταν εισέβαλαν στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1426:

 

...Καί ἐπεσῶσαν εἰς τήν Κύπρον εἰς τήν α' Ἰουλίου εἰς τά Λινιδία εἰς τό πραστεῖον τῆς Αὐδήμου...

 

Ο οικισμός πρέπει να ήταν ασήμαντος. Δεν βρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες. Ο Στραμβάλδι αντί Λινίδια γράφει Livadia (=Λειβάδια).