Κρεμμύδι

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου. Βλέπε λήμμα Κρομμύδια ή Κρεμμύδι.

 

Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε εδώ ότι τοποθεσίες με την ονομασία αυτή (προερχόμενη από το φυτό κρεμμύδι) υπάρχουν αρκετές σε διάφορα μέρη της Κύπρου.