Κρύπτος

Αρχαία ονομασία της Κύπρου, την οποία και αναφέρουν διάφοροι συγγραφείς.

 

Ο Πλίνιος (Naturalis Historia, 5.35, 129), σημειώνοντας ότι άντλησε από τον Αστύνομο, γράφει ότι κατά την παράδοση, η Κύπρος λεγόταν, μεταξύ άλλων ονομάτων, και Κρύπτος (Cryptom). Κι ο Ευστάθιος (Παρεκβολαί εἰς Διονύσιον Περιηγητήν, 508) γράφει ότι μερικοί λένε πως κάποτε η Κύπρος ονομαζόταν Κρύπτος, διά τό κεκρύφθαι ὑπό θαλάσσης (=διότι είναι κρυμμένη από τη θάλασσα). Κι ο Στέφανος Βυζάντιος (στη λέξη Κύπρος) αναφέρει μεταξύ διαφόρων ονομάτων της Κύπρου και το όνομα Κρύπτος, δίνοντας την ίδια ερμηνεία για την προέλευσή του: ...Κρύπτον κεκλῆσθαι διά τό κρύπτεσθαι πολλάκις ὑπό τῆς θαλάσσης (=Ονομάστηκε Κρύπτος γιατί πολλές φορές κρύβεται από τη θάλασσα). Ο Βυζάντιος γράφει ότι επίσης άντλησε από τον Αστύνομο.