Πωμού άκρον

Image

Άκρο στην περιοχή της Τηλλυρίας, περί τα δυο χιλιόμετρα βόρεια του χωριού Πωμός, στο οποίο οφείλει την ονομασία του. Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος το αναφέρει ως Καλλίνουσα, ενώ ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός ως ακρωτήρι Καλλινούσας ή της Αγίας Ελένης ή Κάπο ντε Σαντ' Έλενα. Οι μεσαιωνικοί χάρτες αναφέρουν τα ονόματα Καλλινούσα και Αγία Ελένη. Για παράδειγμα, ο χάρτης της Κύπρου του χαρτογράφου Blau (1630) σημειώνει το ακρωτήρι Ελένης ενώ ο χάρτης του Κορονέλλι του 1700 σημειώνει τόσο την ονομασία Ελένη όσο και την ονομασία Καλλινούσα.

 

Το άκρον Πωμού οφείλει τη δημιουργία του στο σκληρό πέτρωμα του διαβάση που το περιβάλλει και το οποίο άντεξε τη διαβρωτική ενέργεια των κυμάτων.

 

Οι ονομασίες Καλλινούσα (ή Καλλίνουσα) και Αγία Ελένη είχαν δοθεί στο άκρο τις εποχές κατά τις οποίες υφίσταντο στην περιοχή ομώνυμοι οικισμοί. Το ίδιο ισχύει και για τη σημερινή του ονομασία (βλέπε και λήμμα Καλλίνουσα άκρα).