Κιττίμ Kittim

Image

Ονομασία της Κύπρου που απαντάται στην Παλαιά Διαθήκη («Γένεσις», Ι, 4), και που μεταφράζεται από πολλούς ως Κίτιον, ονομασία ολόκληρης της Κύπρου αρχικά, κι όχι μόνο μιας πόλης της.

Η ονομασία Kittim δεν έχει καμιά σχέση με την ονομασία Chittim που σημαίνει τους Χιττίτες. Αλλά στο πρώτο βιβλίο των Μακκαβαίων (1,1 και VIII, 5), η ονομασία Kittim σημαίνει τους Μακεδόνες.

Για το πώς κατέληξε η ονομασία να σημαίνει τους Μακεδόνες και άλλους Έλληνες, όπως τους Ρόδιους, βλέπε στο λήμμα Κιτιαίοι, Κιτιείς, Κίτιοι. Επεκράτησε πάντως σύγχυση και από μερικούς θεωρήθηκε ότι Κύπριοι από το Κίτιον είχαν μεταναστεύσει στη Μακεδονία. Την σύγχυση δεν απέφυγε ο άγιος Επιφάνιος ο Κωνσταντίας (Κατά Αἱρέσεων, 30.25) που διατυπώνει τη θεωρία ότι ἐν τῇ Μακεδονίᾳ   τό γένος κατοίκησε Κυπρίων τε καί Ῥοδίων (θεωρώντας ότι Κύπριοι — Κιτιείς και Ρόδιοι — Κιτιείς είχαν μεταναστεύσει στη Μακεδονία), ὅθεν δή καί Ἀλέξανδρος ὡρμᾶτο ὁ Μακεδών...

 

Ο άγιος Επιφάνιος άντλησε από τους Μακκαβαίους, όπου αναφέρεται ότι ο Μέγας Αλέξανδρος «ἐξῆλθεν ἐκ τῆς γῆς ».

 

Πάντως η ονομασία Κιττίμ σήμαινε αρχικά τους κατοίκους της κυπριακής πόλης του Κιτίου.