Παλαιά Πάφος

Image

Άλλη ονομασία της Παλαιπάφου (σημερινό χωριό Κούκλια). Η ονομασία αυτή απαντάται στα Acta Barnabae (Acta apostolorum apocrypha): «ἡμῶν δέ διελθόντων τό ὄρος τό καλούμενον χιονῶδες, κατηντήσαμεν ἐν Παλαιᾷ Πάφῳ». Μαρτυρείται επίσης από αλφαβητική επιγραφή και η ονομασία «Παλαιά». Βλέπε λήμμα Πάφος.