Κίτρουσι Kitrusi

Image

Στο γνωστό «πρίσμα» του Ασσύριου βασιλιά Εσσαρχαδώνος, που αναφέρεται στην ανοικοδόμηση του ανακτόρου της Νινευή και χρονολογείται στα 673/2 π.Χ., αναγράφονται και οι ονομασίες δέκα αρχαίων κυπριακών πόλεων και των τότε βασιλιάδων τους. Η ονομασία της μιας από τις πόλεις αυτές διαβάζεται ως Kitrusi και το όνομα του βασιλιά της κατά το 673 π.Χ. διαβάζεται ως Pilagura.

 

Πρόκειται για την αρχαία κυπριακή πόλη Χύτροι, που βρισκόταν στην περιοχή της σημερινής Κυθρέας. Το όνομα του αναφερόμενου βασιλιά της ήταν ελληνικό: Πυλαγόρας.