Λήδρα

Image

Αρχαία ονομασία της πόλης την οποία αντικατέστησε η Λευκωσία, σε τύπο που επεκράτησε κατά τα νεότερα χρόνια. Προκύπτει από τις αρχαίες πηγές ότι ο σωστός τύπος της ονομασίας της πόλης ήταν Λέδραι (αι).

 

Λεπτομέρειες βλέπε στο λήμμα Λέδραι.