Άγιδον ή Άγιδος

Image

Πόλη της Κύπρου που αναφέρει ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός («Ιστορία Χρονολογική της νήσου Κύπρου») ως μια από τις πολλές «ἐκ τῶν ὁποίων ἂλλαι μέν ἐφθάρησαν ἐξολοκλήρου εἰς τρόπον, ὃπου οὐδέ σημεῖα αὐτῶν φαίνονται ἀπό τούς σεισμούς, καί ἂλλαι ἀπό τούς διαφόρους πολέμους, τινές κατήντησαν εἰς χωρία, καί τινές φέρουσιν ἒτι τό ἀρχαῖον ὂνομα...» Σε παλιούς χάρτες (17ος αιώνας) φαίνεται σημειωμένο το χωριό Agidos στα βόρεια παράλια του νησιού, κοντά στη Λάπηθο, περιοχή Βαβυλά.

 

Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο οικισμός αυτός είχε ιδρυθεί κατά την αρχαιότητα και είχε επιβιώσει μέχρι και τον 18 ο αιώνα. Την ίδρυση της πόλης κατά την Αρχαιότητα υποδεικνύει η ίδια η ονομασία της, που μάλλον προέρχεται από την ομηρική λέξη «άγη», η οποία σημαίνει θάμβος, άρα πόλη θαυμαστή.