Άκρα

Image

Αρχαία πόλη ή κώμη της Κύπρου. Κατά τον Στέφανο Βυζάντιο ήταν πόλις Κύπρου, που δεν τοποθετείται όμως γεωγραφικά. Ωστόσο στο δάσος Ραντί, 3 χμ. βόρεια της Πέτρας του Ρωμιού, βρέθηκε επιγραφή χαραγμένη σε ασβεστολιθική στήλη που αναφέρει πως: «Οὗτος ὂρος Ἂκρας» (Αυτό είναι το σύνορο της Άκρας). Η ανακάλυψη της επιγραφής αυτής οδήγησε στο συμπέρασμα ότι στην περιοχή του σημερινού χωριού Πισσούρι υπήρχε στην αρχαιότητα μια πόλη ή κώμη Άκρα, της οποίας το βόρειο σύνορο βρισκόταν στην περιοχή όπου βρέθηκε η επιγραφή.

 

Ο Σακελλάριος θεωρεί ότι η πόλη Άκρα του Στέφανου Βυζάντιου βρισκόταν στην Καρπασία, κοντά στη Λυθράγκωμη, «ὃπου ὑπάρχουν πολλά ἀρχαῖα ἐρείπια, καλούμενα Ἂκρη» (Κυπριακά, τ.Α',σσ. 166-7).

 

Η πόλη, κατά τον Μίτφορτ, πρέπει να βρισκόταν στην περιοχή Πισσουρίου- δάσους Ραντί, ίσως στον κολπίσκο ανατολικά του ακρωτηρίου Άσπρο, και μπορεί να είναι η αρχαία αντίστοιχη πόλη του σημερινού χωριού Πισσούρι, υφίστατο δε κατά την εποχή των Αντωνίνων.

 

Η πόλη Άκρα δεν αναφέρεται σε κείμενα αρχαιοτέρων συγγραφέων και τούτο σημαίνει ότι δεν υπήρχε προ της Ρωμαϊκής εποχής ή, αν υπήρχε, ήταν μόνο ασήμαντος οικισμός. (Βλέπε και ΑΚΕΠ, τ. Δ' β, αρ. 74).