Συκά

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα, άλλος από τον οικισμό της Συκάς ή και Συκάδας που βρισκόταν στην Καρπασία.

 

Ο οικισμός αυτός ευρισκόταν στην επαρχία της Λευκωσίας και προς τα βορειοανατολικά της πόλης της Λευκωσίας, κοντά στα χωριά Βώνη και Επιχώ. Ευρίσκεται δε σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου ως Sicha. Εις δε το χειρόγραφο του Κυπριακού Μουσείου, της περιόδου της Βενετοκρατίας, μνημονεύεται και οικισμός Sicla στην περιοχή του Παλαικύθρου, που προφανώς επρόκειτο για λανθασμένη γραφή του οικισμού Sicha (Συκά).

 

Η Συκά (casal Sicha) αναφέρεται και σε έγγραφα των Μεσαιωνικών Χρόνων που δημοσίευσε ο ντε Μας Λατρί. Επίσης, σε αγιολογικά κείμενα απαντάται η Συκά αλλά δεν είναι βέβαιο εάν επρόκειτο για τον οικισμό κοντά στο Παλαίκυθρο ή εκείνον της Καρπασίας, κοντά στο χωριό Γαληνόπωρνη. Ωστόσο, μάλλον επρόκειτο για τη Συκά της επαρχίας Λευκωσίας, διότι ο οικισμός της Καρπασίας συνηθέστερα αναφέρεται ως Συκάδα αντί Συκά (εξάλλου και στους παλαιούς χάρτες αναγράφεται ως Sicada).

 

Ο ιστορικός Φλώριος Βουστρώνιος αναφέρει τον οικισμό της Συκάς (Sica), αφήνοντας να νοηθεί ότι βρισκόταν στην περιοχή της Κυθρέας. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι ήταν ένας των οικισμών της περιοχής που αρδεύονταν από το νερό του Κεφαλόβρυσου.

 

Η Συκά δεν φαίνεται, πάντως, να υπήρξε σημαντικός και μεγάλος οικισμός και θα πρέπει να διαλύθηκε στα χρόνια της Οθωμανικής επί της Κύπρου κυριαρχίας.