Αττελέβουσα

Image

Ο Πλίνιος αναφέρει ότι στη θάλασσα της Λυκίας (ΒΔ. παράλια της Κύπρου) βρίσκονται τρία άγονα κυπριακά νησάκια, η Ιλλυρίς, η Τέλενδος και η Αττελέβουσα(Attelebussa). Τα νησάκια αυτά κατά πάσαν πιθανότητα είναι τα απέναντι του Ακάμα νησάκια Μαζάκι, Χαμηλής και Αγίου Γεωργίου. Σε ποιο απ' αυτά αντιστοιχεί η Αττελέβουσα, είναι άγνωστο.