Κουριάς ακτή

Image

Αρχαία ονομασία της παράλιας περιοχής γύρω από την πόλη του Κουρίου, στον κόλπο της Επισκοπής. Την αναφέρει ο Στράβων, που γράφει ότι στην Κουριάδα ἀκτήν έφθαναν ελάφια που κολυμπούσαν μέχρις εκεί από την Κιλικία της Μικράς Ασίας.

 

Ο Αιλιανός αναφέρει την περιοχή επίσης ως Κουριάδα και την συνδέει και αυτός με την παρουσία πολλών ελαφιών.