Κίτης ή Κίτην

Στο έργο Συνέκδημος του Ιεροκλέους, στην έκδοση κατά Burckhardt, μεταξύ των κυπριακών πόλεων της Αρχαιότητας που παρατίθενται, αναφέρεται και η πόλη Κίτης (και Κίτην). Πρόκειται για το Κίτιον, που αναφέρεται ορθά στην έκδοση του ίδιου έργου κατά Honigmann.