Λαοδίκεια

Image

Μια από τις πέντε αρχαίες πόλεις με την ονομασία αυτή ήταν η Λαοδίκεια ἡ  ἐπί θαλάσσ. Πόλη στις ακτές της Συρίας, απέναντι από την Κύπρο, που ταυτίζεται με τη σημερινή πόλη Λατάκεια. Ιδρύθηκε, όπως διασώζει ο Στράβων, κατά τα Ελληνιστικά χρόνια από τον Σέλευκο τον Νικάτορα προς τιμήν της μητέρας του Λαοδίκειας. Είχε καλό λιμάνι, ωραία σπίτια, εύφορη γη και παρήγε φημισμένο κρασί.

 

Με τη Λαοδίκεια, απέναντί της, η Κύπρος ανέπτυξε ποικίλες σχέσεις, κυρίως εμπορικές. Μεταξύ Λαοδίκειας και Κύπρου υπήρχε ναυτική συγκοινωνία, όπως εξάλλου προκύπτει και από αναφορά στις Πράξεις Βαρνάβα (Acta Barn., 11). Αναφερόμενος ο απόστολος στη δεύτερη αποστολική περιοδεία του στην Κύπρο, γράφει:

 

...καί κατελθόντες εἰς Λαοδίκειαν ἠρωτῶμεν περᾶσαι εἰς Κύπρον, καί εὑρόντες πλοῖον ἀπερχόμενον εἰς Κύπρον, ἀνήλθομεν...

 

Οι σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Λαοδίκειας εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο των σχέσεων της Κύπρου με τη Συρία. Ειδικότερα όμως η πόλη αυτή απετέλεσε στόχο των Κυπρίων κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Οργανωμένη τότε η Κύπρος σε χριστιανικό βασίλειο, συχνά βρισκόταν σε κατάσταση πολέμου με τις μη χριστιανικές δυνάμεις της Ανατολής, συνεπώς και με τη Λαοδίκεια. Ο Λεόντιος Μαχαιράς (Χρονικόν, παρ. 212) αναφέρει προσπάθεια του βασιλιά της Κύπρου Πέτρου Α' (1359 - 1369) να επιτεθεί και καταλάβει την πόλη αυτή τον Σεπτέμβριο του 1367. Η προσπάθειά του απέτυχε επειδή οι δυνάμεις του εμποδίστηκαν από τη θαλασσοταραχή και δεν μπόρεσαν ν' αποβιβαστούν:

 

...Καί ἐξέβην [ο βασιλιάς Πέτρος] καί ἦλθεν εἰς τήν Λαδικίαν, καί ἔχει δυνατόν λιμιόναν, καί διά τήν μεγάλην σκλερίαν καί φουρτούναν δέν ἠμπόρησα νά πιάσουν γῆν...

 

Και πιο κάτω (Χρονικόν, παρ. 286), ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει παρόμοια προσπάθεια τον Ιούνιο του 1369, που επίσης απέτυχε, αν και οι κυπριακές δυνάμεις λεηλάτησαν άλλες παραθαλάσσιες περιοχές της Συρίας:

 

...Καί ἔρκουνταν παραγιάλιν κοντά εἰς τήν γῆν, ἐκουρσέψαν καί ἐζημιώσαν ὅλους τούς τόπους εἰς τήν Λαοδικείαν καί δέν ἠμπορῆσα νά πιάσουν γῆν, ὅτι ἐδιαφεντεῦγαν τους οἱ πύργοι...

 

Λίγο πιο πριν όμως, όταν μεγάλο μέρος της Συρίας βρισκόταν κάτω από φράγκικη κατοχή (όπως εξάλλου και η Κύπρος), υπήρχε συνεργασία σε διάφορους τομείς, περιλαμβανομένου — κυρίως — του στρατιωτικού.

 

Ακόμη πιο πριν, κατά τη Βυζαντινή περίοδο, και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των τόσο καταστροφικών για την Κύπρο αραβικών επιδρομών (7ος- 10ος αιώνας), το ισχυρό λιμάνι της Λαοδίκειας είχε χρησιμοποιηθεί ως ναυτική βάση των Αράβων. Από το λιμάνι αυτό δυνάμεις τους εξορμούσαν κατά της Κύπρου, ιδίως δε κατά τις δυο πρώτες επιδρομές του 7ου μ.Χ. αιώνα, που διενήργησε ο εμίρης της Συρίας Μωαβίας*.