Μαυροχώρι

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Σε χάρτες του 16ου και του 17ου αιώνα σημειώνεται κοντά και στα βορειοδυτικά του χωριού Palicori (Παλαιχώρι), κάπου δηλαδή στην περιοχή των χωριών Φτερικούδι και Άλωνα. Το χωριό αυτό αναγράφεται στους χάρτες ως Maurochio, που πιθανότατα είναι παρεφθαρμένη γραφή του ονόματος Μαυροχώρι. Δίπλα από αυτό, σημειώνεται και άλλος οικισμός με το όνομα Micco (;) που και αυτός δεν υφίσταται σήμερα.

 

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για το χωριό αυτό.