Πηγαί

Ο Στέφανος Βυζάντιος, στο έργο του Επιτομή των Εθνικών, αναφέρει 31 κυπριακές πόλεις της Αρχαιότητας με στοιχεία για την καθεμιά απ' αυτές. Μεταξύ τους περιλαμβάνει και μια πόλη με το όνομα Πηγαί, την οποία τοποθετεί «ἐν Κερυνείᾳ τῆς Κύπρου». Για την πόλη αυτή, που δεν έχει ταυτισθεί με καμιά σημερινή τοποθεσία ή οικισμό, δεν είναι γνωστό τίποτε περισσότερο.

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια