Κορίναιον

Αρχαία πόλη της Κύπρου, κατά τον Πλίνιο. Ο Πλίνιος (Naturalis Historia, 5, 130), κατονομάζει 15 πόλεις της Κύπρου, μεταξύ δε αυτών και το Κορίναιον (Corinaeum) που όμως είναι άλλη από το Κούριον το οποίο αναφέρει ως Κουριάδα (Curias).

 

Ο Πλίνιος δεν δίνει καμιά ένδειξη ως προς τη γεωγραφική θέση της αρχαίας αυτής πόλης της Κύπρου η οποία, με την ονομασία αυτή, δεν απαντάται στις ελληνικές αρχαίες πηγές. Ο Κ. Χατζηιωάννου (ΑΚΕΠ  , Δβ', αρ. 292) γράφει ότι πιθανώς επρόκειτο για την πόλη Κορώνεια την οποία αναφέρει ο Στέφανος Βυζάντιος αλλά και πάλι χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες. Ο George Hill (A History of Cyprus, vol. I, p. 231) σημειώνει ότι πιθανώς το Κορίναιον του Πλίνιου είναι η Κερύνεια, όμως ο Πλίνιος αναφέρει αλλού την Κερύνεια ως Κινυρίαν.

 

Ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός (Ἱστορία Χρονολογική.... 1788, σ. 47) γράφει, χωρίς όμως και να εξηγεί πού βασίστηκε, ότι το Κορίνεον είναι χώρα παλαιά κτισθεῖσα ἀπό τόν Κούρον ὑιόν τοῦ θεοῦ Κυνάρα καί ἀδελφοῦ τοῦ θεοῦ Πάφου, σχεδόν εἰς τόν αὐτόν καιρόν, οποῦ  ἐκτίσθη ἡ Παλαιά Πάφος. Αὐτή ἡ χώρα ἦτον παρά τούς πόδας τοῦ Τροόδου ὄρους... Τώρα λέγεται Κοιλάνιον...

 

Δεν υπάρχει όμως καμιά επαρκής απόδειξη ότι το Κορίναιον ήταν το σημερινό χωριό Κοιλάνι.