Λευκοθέα

Τύπος ονομασίας της πρωτεύουσας της Κύπρου Λευκωσίας. που απαντάται και ως Λευτεών, Λευκών Θεών πόλις, Λευκουσία, ΛευκόθεονΛευκοθέων), Λευκοθέα (τα). Βλέπε για τις ονομασίες αυτές στο λήμμα Λευκωσία πόλη, κεφάλαιο ονομασίες.