Μαρίνα

Image

Παλαιά ονομασία της περιοχής του λιμανιού της Λάρνακας, που ονομαζόταν και Σκάλα, ακριβώς επειδή ήταν λιμάνι. Η Σκάλα ή Μαρίνα ήταν μικρός οικισμός χωριστός από εκείνο της Λάρνακας, πριν από την ανάπτυξη και ένωσή τους.

 

Μαρίνα (Marina) ονομάζει το λιμάνι ο ιστορικός του 16ου αιώνα Φλώριος Βουστρώνιος σε μία περίπτωση, ενώ σε άλλες χρησιμοποιεί τη συνηθέστερη ονομασία Αλυκές (Salines), την οποία χρησιμοποιούν και οι προγενέστεροί του χρονικογράφοι Λεόντιος Μαχαιράς και Γεώργιος Βουστρώνιος. Με την ονομασία Μαρίνα ο οικισμός του λιμανιού σημειώνεται και σε μερικούς παλαιούς χάρτες της Κύπρου, όπως λ.χ. στον χάρτη του Richard Pococke του 1745.

Φώτο Γκάλερι

Image