Παλιοχώριν

Image

Παλαιός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Βρισκόταν στην Τηλλυρία, στην περιοχή του χωριού Πύργος, ο δε Ν.Γ. Κυριαζής (= Τα Χωριά της Κύπρου», 1952, σ. 144) τον ταυτίζει με οικισμό της ίδιας περιοχής όπου, σε παλαιούς χάρτες, σημειώνεται ως S. Todoro (=Άγιος Θεόδωρος), με μοναστήρι των Φραγκισκανών κατά τον 13ο αιώνα, όπως αναφέρει.

 

Δεν υπάρχει όμως επαρκής μαρτυρία για την ταύτιση αυτή, αφού ο Άγιος Θεόδωρος είναι χωριό που υφίσταται ως σήμερα στην Τηλλυρία. Τοπωνύμιο Παλιόχωρα υπάρχει πάντως και σε περιοχή του χωριού Σκαρίνου, στην επαρχία της Λάρνακας.

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια